โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน
 
โปรดอ่าน!เนื่องจากทางฝ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงหน้าเว็ปเป็นรูปแบบใหม่ หากไม่สามารถใช้งานได้กรุณาคลิ๊กดาวน์โหลดAdobe Reader 7 จากนั้นลงโปรแกรมนี้แทนเวอร์ชั่นเก่า
 
 
 
 

หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ : ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและพัฒนา โดย : พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์/ชัยณรงค์ ศรีวิรัตน์  โทร : 0-2241-5600 ต่อ 54445
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 28 ม.ค. 58